חברות ישראליות רבות עוסקות בתחום ההימורים באינטרנט ולא בכדי. מדובר בענף רווחי ביותר, אולם, כמו בכל ענף רווחי גם בענף זה קיימות מס' בעיות ומכשולים חוקיים, אשר עליהם עורכי דין העוסקים בתחום מסוגלים להתגבר.

חוק העונשין בישראל אוסר על הקמת אתר אינטרנט להימורים וקובע כי "המארגן או עורך משחק אסור הגרלה או הימור, דינו מאסר – שלוש שנים", יחד עם זאת ועם האיסור על הפעלת אתר הימורים באינטרנט בארץ, חוק העונשין הישראלי חל על הנעשה בארץ ישראל בלבד והוא אינו אקס טריטוריאלי, דהיינו, הוא אינו חל על הנעשה בחו"ל ועל אתרי אינטרנט להימורים המופעלים בחו"ל על ידי תושבי חו"ל. העוסקים התחום מכירים במגבלות החוקיות והם נשענים על חוות דעות שניתנו על ידי עורכי דין העוסקים בתחום, לפיהן אתר אינטרנט להימורים המופעל בחו"ל אינו מהווה עבירה בישראל.

יש לציין, כי אין להקל בכך ראש כלל ועיקר מאחר וישראלי המתפעל בחו"ל אתר אינטרנט להימורים חשוף להגשת כתבי אישום כנגדו בארץ. לפיכך, הישראלים העוסקים בתחום מפעילים את אתרי ההימורים באמצעות חברות זרות שאינן תושבות ישראל.

החקיקה בתחום זה ובכלל ענפי האינטרנט הינה איטית ואינה משיגה את המציאות המשתנה לפיכך, באמצעות בניית מסגרת משפטית על ידי עורכי דין העוסקים בתחום ניתן לבנות תשתית חוקית לאתרי אינטרנט להימורים במדינות בהם הימורים ואתרי אינטרנט להימורים הם חוקיים.

כך למשל למשרד עורכי הדין נוח, כהן ושות' המתמחה בין היתר בכל הקשור לחברות זרות ומקלטי מס ישנם לקוחות ישראלים הפועלים בחו"ל בתחומים שונים באמצעות חברות זרות.

אתרי האינטרנט להימורים מספקים שירותים לאזרחי מדינות רבות כאשר השרתים עליהם "יושב האתר" וכן החברה המפעילה את האתר ממוקמים במדינה המתירה בחוק את ההימורים באינטרנט.

ברוב המקרים חברות זרות המפעילות אתרי הימורים באינטרנט מאוגדות במקלט מס כגון : בליז, סיישל, איי הבתולה, קיימן איילנד, קפריסין, ג'רסי, גרנזי ועוד. הסיבות להתאגדות במדינות אלה הינן רבות ולכל מקלט מס יש את היתרונות בצידו.

כך למשל, במקלטי מס מסוימים קיים פטור מלא ממס, וכך למעשה כל רווחי החברה פטורים ממס.

במקלטי מס אחרים קיים חיסיון מלא לבעלי המניות ולדירקטורים המפעילים את החברה וצורה זו הם חסינים מפני כתבי אישום פלילים או מפני עקיבה של רשויות המס במדינת האזרחות.

במקלטי מס נוספים קיימים שירותי נאמנות מפותחים וניתן להחזיק את מניות החברה עבור נהנה מסוים ובשיטה זו, לא ניתן לאתר למעשה את בעל החברה שמפעילה את אתרי האינטרנט להימורים.

אנשים אחרים וחברות רבות מנצלות תכנונים למטרות לא לגיטימיות כגון הלבנת הון שהגיע מפעילות פלילית, או הברחת נכסים, מאחר ואותן מדינות המכונות מקלטי מס מקנות חיסיון מפני מסירת מידע ופטור ממס ואף בחלקן פטור מדיווח לרשויות המס.

עורכי הדין במשרדנו מקושרים עם משרדי עורכי דין ורואי חשבון במדינות רבות בעולם שהינן מקלטי מס ובאופן זה אנו מאפשרים ללקוחות משרדנו להנות מתכנוני מס, ומהקמת חברות זרות במדינות – מקלטי המס ולהנות משלל אפשרויות עסקיות.

ירון נוח, עו"ד
נוח, כהן ושות', עורכי דין