עורכי דין במשרד עורכי הדין נוח, כהן ושות' מספקים שירותי רישום והקמת חברות offshore בין היתר במקלט המס בסיישל. בנוסף, אנו מספקים את כל התמיכה הנדרשת בכל הקשור לתפעול ותחזוקה של חברות offshore באיי סיישל לרבות פתיחת חשבונות בנק, השגת רישיונות לעסקים הדרושים רישיון למשל רישיון להקמת אתרי הימורים או אתרי פורנו. השירותים המסופקים על ידי משרדנו כוללים בין היתר תמיכה ומתן כתובת רישום, רישום סוכן, סיוע עם יישומים לרישוי מיוחד, מתן שירותי ניהול לחברה, סיוע בהשגת דירקטורים ובעלי מניות נאמנים, פתיחת חשבון בנק, העברת דואר, משמורת על מסמכים, הכנת תיעוד החברה, מזכירות ומגוון רחב של שירותים נלווים נוספים.

כחלק מקבוצה הפועלת התחום החברות הזרות ומקלטי המס בחו"ל, לה משרדים בכמה מקלטי מס " offshore ", יש לעורכי דין במשרדנו את המומחיות המקומית בשיתוף עם פרספקטיבה גלובלית, אשר נבנתה ביותר מ- 10 שנות ניסיון של הקבוצה בחו"ל בתחום שירותי ההתאגדות בחו"ל במדינות ה- offshore ובמקלטי מס רבים.

משרד עורכי דין נוח, כהן ושות' מאפשר לקהל לקוחותיו להינות משירותי הקמת חברות זרות – offshore במגוון מקלטי מס בעולם וליהנות ממחירי הקמה תחרותיים. כמו כן עורכי דין יסייעו בפתיחת חשבון בנק לחברה ובשירותי משרד בחו"ל.

עורכי דין במשרדנו ינתחו את צרכי החברה ויפעלו להשגת הרישיון המתאים לתפעול עסקי החברה, וימצאו פתרונות יצירתיים לכל בעיה שתתעורר.

אפס מס – במקלט המס סיישל

חברה הנרשמת בסיישל, לפי הגדרת החוק, נהנית מכל היתרונות הקיימים למקלט מס והיא לא חייבת במס ואף איננה חייבת בדיווח על הכנסות או רווחים. בעלי המניות של חברה זרה הנרשמת בסיישל לא חייבים במס על כל רווחים שהופקו לבעלי המניות.

הוראות אלו מעוגנות בסעיף 109. (1) של חוק ה- IBC סיישל, הקובע כדלקמן:

109. (1) חברה המאוגדת תחת חוק זה או בעל מניותיה לא יהיו כפופים למס כלשהו או חובת דיווח על הכנסות או רווחים הנצברים או הנובעים לחברה או בקשר עם כל עסקי החברה או בעלי המניות בה.

באופן דומה, חברה זרה המתאגדת בסיישל תהא גם פטורה גם מכל הרישומים החלים על חברה לרבות ניהול ספרים, דוחות שנתיים ובמיוחד תיעוד ודיווח על העברות רכוש, כספים, משיכת רווחים, מכירת מניות או הנפקה או מכירת ניירות ערך אחרים.

בעיקרו של דבר, IBC סיישל הוא תאגיד offshore פטור ממס לחלוטין, ככל שמקיימים כמה כללים פשוטים. הדרישה העיקרית היא כי החברה הזרה לא תקיים את העסק בתוך השטח של סיישל (למעט, כמובן, עסקאות עם עסקים אחרים בסיישל). החוק קובע כי כל הפטורים שהוענקו לחברות זרות בסיישל יישארו בתוקף לתקופה של עשרים שנה מיום ההתאגדות של החברה הזרה.

עורכי דין במשרדנו ילוו את החברה בכל תהליכי קבלת ההחלטות ויוודאו כי החברה אכן מקיימת את הכללים במדינת מקלט המס, כדי שהחברה אכן תהנה מפטור ממס.

סודיות

סודיות היא אחת התכונות המרכזיות של חברות ועסקים בינלאומיים. בסיישל מידע כמו פרטים של החברה ובעלי העניין בה הם חסויים לחלוטין. בעת רישום חברה זרה, רשם החברות אינו דורש שום נתונים כלשהם על מי בעל הזכות שביושר בפועל של החברה החדשה. מידע זה ידוע רק ברישיון הסוכן הרשום של החברה אשר נשמר בסודיות מוחלטת. רישומים אחרים כגון מרשם המנהלים, מרשם דירקטורים, פרוטוקולים והחלטות החברה, נשמרים במשרדי הסוכן הרשום והינם חסויים לחלוטין.

מסמכים היחידים של החברה הזרה אשר פתוחים לעיון הציבור הם מזכר ההתאגדות והתקנון. מסמכים אלה אינם מכילים שום אינדיקציה או מידע לגבי בעלי המניות בפועל או הבעלים שביושר של החברה.

הרפובליקה של סיישל היא מדינה עצמאית. ככזו, היא לא חייבת בדיווח או שיתוף מידע לארגון כלשהו לרבות ל- oecd או למדינות אחרות "מעבר לים". סיישל לא כפופה להוראות האיחוד האירופי בענייני מס או דיווח כלשהם, שלא כמו כמה מקלטי מס offshore אחרים הקשורים למדינות החברות באיחוד האירופי (בעיקר כאלה הקשורים לבריטניה).

סיישל נמנעה מכניסה של הסכמים לשיתוף מידע עם מדינות או ארגונים זרים לרבות בקשר עם חילופי סיוע או חילופי מידע. סודיות החברה הזרה ובעלי מניותיה איתנה והינה מעוגנת בחקיקה העסקית של סיישל שלא כמו במקלטי מס אחרים.

עורכי דין במשרדנו יסייעו בהשגת סודיות מרבית ללקוחות המשרד, תוך שימוש בשירותי נאמנות לבעלי המניות ואף לדירקטורים המנהלים.

ירון נוח, עו"ד
נוח, כהן ושות', עורכי דין