הקמת חברה זרה "offshore" בסיישל או במאוריציוס

הקמת חברות offshore במקלט המס בסיישל

למשרד עורכי הדין נוח, כהן ושות' קשרים עסקיים מספקים עם נותני שירותי רישום והקמת חברות offshore במקלט המס בסיישל. בנוסף, אנו מספקים את כל התמיכה הנדרשת בכל הקשור לתפעול ותחזוקה של חברות offshore באיי סיישל לרבות פתיחת חשבונות בנק, השגת רישיונות לעסקים הדורשים רישיון, למשל, רישיון להקמת אתרי הימורים או רישיונות כלכליים, שירות סליקה, חברות ארנקים דיגיטליים וכדו׳.

חברות זרות ומקלטי המס בחו"ל

נציגינו הפועלים בתחום החברות הזרות ומקלטי המס בחו"ל מנהלים משרדים במספר מדינות אופשור ויש להם את המומחיות אשר נבנתה בעשרות שנות ניסיון של הקבוצה בחו"ל בתחום שירותי ההתאגדות, הבנקאות והנאמנות.

עורכי הדין במשרדנו ינתחו את צרכי החברה, יפעלו להשגת הרישיון המתאים לתפעול עסקי החברה וימצאו פתרונות יצירתיים לכל בעיה שתתעורר.

אפס מס – בסיישל או במאוריציוס – האמנם?

חברה הנרשמת בסיישל, לפי הגדרת החוק, נהנית מכל היתרונות הקיימים למקלט מס והיא לא חייבת במס בסיישל ואף איננה חייבת בדיווח על הכנסות או רווחים שם. בעלי המניות של חברה זרה הנרשמת בסיישל לא חייבים במס על כל הרווחים שהופקו לבעלי המניות למעט, כמובן, במדינת התושבות. יחד עם זאת, ככל שהחברה הוקמה רק לצרכי הפחתת מסים והחברה מנוהלת בפועל במדינת ישראל על ידי בעלי מניות ישראלים היא תחויב במס במדינת ישראל וכך גם בעלי מניותיה המתגוררים בישראל.

חברה זרה המתאגדת בסיישל

חברה המאוגדת תחת החוק בסיישל או בעל מניותיה לא יהיו מחויבים בסיישל במס או חובת דיווח על הכנסות או על רווחים הנצברים או הנובעים לחברה או בקשר עם כל עסקי החברה או בעלי המניות בה. באופן דומה, חברה זרה המתאגדת בסיישל תהא פטורה גם מכל הרישומים החלים על חברה לרבות ניהול ספרים, דוחות שנתיים ובמיוחד תיעוד ודיווח על העברות רכוש, כספים, משיכת רווחים, מכירת מניות או הנפקה או מכירת ניירות ערך אחרים.

במאוריציוס אמנם אין חובת תשלום מס לחברות בינלאומיות שאין להן פעילות עסקית במאוריציוס אך הן מחויבות להגיש דיווח לרשויות. במאוריציוס קיימות חברות ניהול שמציעות מגוון רחב של שירותים, חברות אלה מוכרות בחוק המקומי המאפשר לחברות זרות לקבל את השירותים העסקיים רק דרכם.

מסיבה זו האפשרות לפתוח חשבון בנק עסקי במאוריציוס קלה ונוחה יותר מאפשרות זו בסיישל. בנוסף, במאוריציוס ניתן לקבל רישיונות לפעילויות כלכליות רבות המוכרות אף הן על ידי החוק המקומי.

חברות אופשור

בעיקרן, חברות אופשור פטורות ממס אך ורק במדינת הרישום ככל שמקיימים כמה כללים פשוטים. הדרישה העיקרית היא כי החברה הזרה לא תקיים את העסק בתוך השטח של סיישל (למעט, כמובן, עסקאות עם עסקים אחרים בסיישל). החוק קובע כי כל הפטורים שהוענקו לחברות זרות בסיישל יישארו בתוקף לתקופה של עשרים שנה מיום ההתאגדות של החברה הזרה.

דיסקרטיות במאוריציוס ובסיישל

הדיסקרטיות במאוריציוס ובסיישל גבוהה ושירותי הנאמנות שם משוכללים ביותר, כך שניתן לקיים פעילות עסקית ברחבי העולם מבלי להיחשף כישראלים וליהנות משוויון עסקי. הפרטיות חשובה מבחינות נוספות, כאשר לדוגמה, מבקשים להגן על נכסים או להקים קרנות. במאוריציוס, מידע כמו פרטים של החברה ובעלי העניין בה לא פתוחים לעיון הציבור. בסיישל, מנגנוני נאמנות מוכרים בחוק ורישומים אחרים כגון מרשם המנהלים, מרשם דירקטורים, פרוטוקולים והחלטות החברה, נשמרים במשרדי הסוכן הרשום והנם חסויים לחלוטין.

המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי ובכלל זה אין לראות באמור משום יעוץ משפטי.

כל הזכויות שמורות © נוח, כהן ושות׳ - עורכי דין, הרברט סמואל 66, חדרה | 04-7707244

Designed by Bunny

The information appearing on this site is general information only and is not intended for the purpose of performing certain actions. Therefore, the information, or any part thereof, should not be relied upon for the purpose of carrying out any transaction or action whatsoever, and this should not be construed as legal advice.

All rights reserved © Noah, Cohen & Co. - Law Office, Herbert Samuel 66, Hadera | 04-7707244

Designed by Bunny