רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל, גורמת לך לכאבי ראש, סחבת ובירוקרטיה – פנה אלינו !

משרד עורכי הדין נוח, כהן ושות', מתמחה בהליכים שונים מול רשות מקרקעי ישראל ובקיא בכל ההחלטות בנוגע לפיצול מגרשים, פיצול נחלות, רכישת בעלות, היוון, דמי היתר, הארכת הסכם חכירה וכדו'.

בעלי קרקעות נתקלים, לא פעם, בנושאים המצריכים טיפול מול רשות מקרקעי ישראל ובשמה הקודם מינהל מקרקעי ישראל.

ללא ניסיון וידע בהליכים מול רשות מקרקעי ישראל נתקל האזרח הפשוט בבירוקרטיה אין סופית וללא אפשרות לסיים את ההליך מול רשות מקרקעי ישראל בתוך זמן סביר וללא בזבוז משאבים מיותרים.

במהלך השנים, עו"ד ירון נוח, צבר ניסיון רב בהליכים שונים ומגוונים מול רשות מקרקעי ישראל, החל מהליכי פיצול ועד להליכי רכישת הבעלות (הקניית בעלות) מרשות מקרקעי ישראל.

חשוב לדעת, יש לבחור את ההליך המתאים מול רשות מקרקעי ישראל בשים לב לאורך ההליך ולתשלומים הצפויים בגינו. לדוגמא, אדם המבקש לבנות על המקרקעין שברשותו צריך את אישור הרשות לצורך בניה, ללא אישור כזה הועדה לתכנון ובניה לא תאשר לו את התכנית או את ההיתר. כדי לקבל את האישור של הרשות יש לשלם לרשות מקרקעי ישראל תשלומים מגוונים כגון: דמי היתר, דמי חכירה, פיצול, רכישת בעלות וכדו'.

האזרח צריך לבחור את המסגרת המתאימה ביותר עבורו ולהגיש את הבקשה בהתאם, כלומר האם כדי לקבל את הסכמת רשות מקרקעי ישראל, עליו לבחור בהליך של פיצול או בהליך של רכישת בעלות. ברור שההשלכות בגין הבחירה שונות. ההחלטה תלויה לא רק בסכום שנדרש האזרח לשלם לרשות או משך זמן ההליך אלא גם מה בכוונתו לבצע לאחר סיום הבניה (למשל האם ברצונו למכור את הנכס?).

אנו נייעץ ללקוחותינו מהשלב הראשוני, כלומר איזה הליך הוא המתאים ביותר במקרה הנדון, בשים לב לכלל הפרמטרים והתוצאה הסופית אליה מבקש להגיע בעל הקרקע.

במהלך השנים צברנו ניסיון רב בניהול הליכים כנגד רשות מקרקעי ישראל ולרבות הליכים משפטיים נגדם.

אל תתמהמה פנה לעו"ד מנוסים שיסייעו לך בהליכים מול רשות מקרקעי ישראל, הימנע משימוש "במאכערים" יקרים אשר עלולים להוביל לתוצאה שאינה רצויה ובחירה בהליך לא מתאים.

רכישת בעלות/הקניית בעלות

במסגרת מדיניות הממשלה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל, בשנים האחרונות רשות מקרקעי ישראל מאפשרת את רכישת הבעלות במקרקעי קק"ל או רשות הפיתוח.

לעיתים, הרכישה מקבלת ביטוי במסגרת רישום הבעלות במרשמי המקרקעין (טאבו) ולעיתים במסגרת איגרת בעלות אשר מנפיקה הרשות ומוסרת לאזרח. בשני המקרים, משמעות רכישת הבעלות  היא כי בעל הקרקע לא יצטרך לפנות לרשות מקרקעי ישראל בעת קבלת היתר ו/או בניה נוספת ו/או מכירה ו/או פיצול וכיוצ"ב. הליך זה למעשה מנתק את החובה לקבל את הסכמת הרשות בעת ביצוע הליכים בעתיד ולרבות תשלום דמי חכירה ו/או דמי היתר ו/או תשלום בגין פיצול וכיוצ"ב.

רכישת הבעלות מתבצעת בהתאם להחלטות הרשות, החלטות אשר משתנות לעיתים תכופות, במסגרתן גם נקבעת התמורה המשתלמת לרשות מקרקעי ישראל בגין רכישת הבעלות. 

ישנה חשיבות מכרעת לגודל הקרקע לגביה מבקשים לרכוש את הבעלות. בראש ובראשונה, גובה התשלום לרשות מקרקעי ישראל נקבע בהתאם לשטח הקרקע. כמו כן, התהליך משתנה בין קרקע שהיא למגורים לבין קרקע לשימושים אחרים כגון תעשיה, מסחר, חקלאות וכיוצ"ב.

יש לבחון, את התשלומים הצפויים ולהחליט איזה הליך הוא המתאים ביותר בנסיבות העניין.

פיצול / דמי היתר

בעת בנייה נוספת ו/או בניית יחידת מגורים נוספת על גבי המקרקעין, נדרש בעל הזכויות, על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, לפנות לרשות מקרקעי ישראל כתנאי לקבלת היתר או כתנאי לאישור התכנית.

בנקודת זמן זו, נדרש בעל הזכויות להחליט באיזה הליך עליו לנקוט על מנת לקבל את האישור המיוחל. קיימים מספר הליכים מקבילים לפיהם זכאי בעל המקרקעין לפעול. ניתן להגיש כמובן בקשה לרכישת הזכויות (ראו פרק קודם) או להגיש בקשה לתשלום דמי היתר או להגיש בקשה לפיצול.

כל הליך מוסדר במסגרת החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל והוא שונה במהותו. אם כך, כיצד על בעל הזכויות לפעול, איזה הליך הוא הנכון ביותר בנסיבות העניין: האם ההליך הזול  או ההליך הקצר והמהיר?

לצורך מתן מענה לשאלות אלה יש לבחון את נסיבות המקרה, כלומר מה גודל המגרש, מה בנוי על המגרש, מה עתיד להיבנות, מה המטרה של בעל המקרקעין לבנות לשימושו המשפחתי או למכור לצד ג', האם יש כוונה לבקש מימון בנקאי, אילו תשלומים שולמו לרשות עד כה, האם רשום בית משותף/הסכם שיתוף ועוד ועוד.

את ההחלטה באיזה הליך לבחור יש לקבל לאחר בחינה מעמיקה וקבלת ייעוץ מעורכי דין שעוסקים בתחום וזאת על מנת לחסוך זמן, כסף וכאבי ראש.

אנו מתמחים בהליכים מול רשות מקרקעי ישראל ונשמח לסייע ולייעץ ללקוחותינו.

אישור זכויות והעברת זכויות   

אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל נדרש לצורך הוכחת הזכות של בעל הזכויות בקרקע. אישור זה נדרש הן לצורך מכירה והן לצורך קבלת מימון בנקאי (משכנתא).

אישור הזכויות מלמד כי מהאן דהוא הוא בעל הזכויות ולא אחר. כמו כן, מלמד אישור הזכויות אם קיימות הערות או מגבלות כלשהן על הזכויות. חשוב לציין, כי התוכן המפורט באישור הזכויות אינו מלא ויש במקרים מסוימים לבצע בדיקה במאגרים נוספים אשר מנהלים מרשמים מקבילים כגון: רשם המשכונות ו/או בחברה המשכנת.

אישור זכויות דומה במהותו לנסח טאבו. לעיתים החכירה רשומה במרשמי המקרקעין ולכן ניתן לקבל נתונים מלשכת רישום המקרקעין באמצעות הזמנת "נסח טאבו" וזאת בנוסף לאישור הזכויות והסכם החכירה אך לעיתים הזכויות אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין ולכן המסמך היחידי שיכול ללמד מי הוא בעל הזכויות הוא אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל ו/או מהחברה המשכנת (במקרה שקיימת חברה משכנת).

בתקופה האחרונה אנו נתקלים לעיתים קרובות במקרים בהם רוכשי דירות אשר רישומן התנהל בעבר אצל חברות משכנות כגון: עמידר, עמיגור, רסקו, שיכון ובינוי וכד', אינם רשומים במשרדי המקרקעין למרות שהרישום הוסדר. הסיבות לכך הן רבות.

במצב דברים זה, בעל הזכות בדירה אינו יכול למוכר אותה או לשעבד אותה ועליו להסדיר את הרישום.

לצורך ביצוע העברת הזכויות, יש ללמוד ראשית היכן הזכויות רשומות, אילו מגבלות קיימות על הזכות הרשומה, יש לבדוק בכל הלשכות הרלוונטיות מה מצב הזכויות ואילו מסמכים נדרשים לצורך ביצוע העברת הזכויות.

המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי ובכלל זה אין לראות באמור משום יעוץ משפטי.

כל הזכויות שמורות © נוח, כהן ושות׳ - עורכי דין, הרברט סמואל 66, חדרה | 04-7707244

Designed by Bunny

The information appearing on this site is general information only and is not intended for the purpose of performing certain actions. Therefore, the information, or any part thereof, should not be relied upon for the purpose of carrying out any transaction or action whatsoever, and this should not be construed as legal advice.

All rights reserved © Noah, Cohen & Co. - Law Office, Herbert Samuel 66, Hadera | 04-7707244

Designed by Bunny